A tavalyi évhez hasonlóan a Föld napja iskolai programot készítettük elő a Digitális Témahéten. A tanulók digitális eszközök segítségével szereztek ismerteket a kirándulás helyszínről, a Margitszigetről, illetve a világ nevezetes szigeteiről és oldottak meg különböző feladatokat. Sikerült a felső tagozatosok, mintegy 80-90 %-át bevonni a projektbe, ahol megvalósult a tantárgy-koncentráció, hiszen a tanulóknak földrajzi, történelmi, magyar, média és informatikai ismerteket kellett felhasználniuk az előzetes kutatómunkák alapján elkészített prezentációk, és feladatok megoldásához.

Siker, hogy 8. évfolyamos tanulóink Virág István, Dam Patrik és His Imre hozták létre azt a közös platformot, egy saját szervert, ahol közösen tudtunk dolgozni heteken keresztül és folyamatosan tudtuk követni és értékelni a gyerekek munkáját. A projekt során több digitális programot használtak tanulóink: Kahoot, Learningapps, Wordart, Photofunnia, Sway, Power point, Movavi-videokészítő. Többek között prezentációkat, képeket, rejtvényeket, reklámfilmeket learningapps, kahoot feladatokat készítettek egymás számára.

Siker, hogy a gyerekek nemcsak a pedagógusoktól tanultak, hanem egymást támogatva, egymástól tanulva kezdték használni a különböző digitális alkalmazásokat és applikációkat. A projekt megvalósítása során hatékonyabb volt a digitális kompetenciafejlesztés a felkínált programok sok hasznos tapasztalattal szolgáltak.

Projektvezetők: Gáchné Rácz Éva, Szabóné Valkony Mária