Határtalanul pályázat – 2019.06.04-07. – Erdély

Irodalmi- történelmi és zenei kalandozások Marosvásárhelyen és környékén

Élménybeszámoló a Kőbányai Harmat Általános Iskola 7.a-c csoportjától

Az előkészítő szakasz

 

Az előkészítő foglalkozás időpontja: 2019. 05. 14. és 21.

Ezeken a napokon a gyermekek osztályfőnöki órán egy interaktív foglalkozáson vettek részt, melyen áttekintettük az útitervet, annak állomásait, irodalmi, történelmi vonatkozásait, videókat néztek a legfontosabb helyszínekről, kérdéseket tettek fel egymásnak a látott ppt-ről.

 

1. nap: Nagyvárad- Körösfő- Mezőmadaras

A hajnali indulást követően első állomásunk Nagyvárad volt. Belvárosi sétánk során felfedeztük a város nevezetes épületeit és tereit, A Főteret gyönyörűen felújították. Virágok, szökőkutak, hangulatos éttermek és sok szép látnivaló mindenütt. A város központjában áll az óratoronnyal épített városháza, a Körös- parton, melynek harangjátéka épp a mi tiszteletünkre szólalt meg, s közvetlenül vele szemben a Szent László templom, a központ legrégebbi temploma. Nagyvárad igazi vonzereje a szecessziós stílusban épült Fekete Sas Palota, melynek ólombetétes, festett üvegfelületei, Neumann Károly nagyváradi üvegfestő műhelyében készültek. Itt utalhattunk Adyra, hisz gyakorta mulatott e szállóban, és újságíróként így írt a Fekete Sas Palotáról: „A Fekete Sas szecessziós színpada egyre nagyobb közönséget hódít. Az orfeumnak igazán kiváló, jeles művészerői vannak. Rienzi Mariska, ez a páratlan excentrikus művésznő a régi fénykorát varázsolta elő újra a Fekete Sas orfeumának.” Talán betegségét is innen eredeztethetjük. A tér másik oldalán álló,“Mária elszenderedése” ortodox katedrális nevét onnan kapta, hogy a tornyában egy Georg Rueppe által készített különleges szerkezet található, amely egy arany- fekete gömböt a hold állásának megfelelően forgat, s az egyes holdfázisokat mutatja, mi épp a fekete újhold fázist láthattuk. Ezt követően megnéztük a Nagyboldogasszonynak szentelt, római katolikus bazilikát, hol a legenda szerint Szent László lett eltemetve, itt látható Szent László hermája, amely az ereklyét őrzi. A római katolikus bazilika a legnagyobb barokk stílusban épült templom Romániában. Fiú kiskórusunk több szólamban, gyönyörűen énekelt a bazilikában. Felidéztük az előzőleg elolvasott Szent László feltámadása mondát, melyben ragyogó szelleme győzelemre vezette a székelyeket a tatárokkal szemben.

Délután Körösfőre érkeztünk, ahol a református lelkész bemutatta e különleges, fatornyos templomot. A karcsú, négy fiatornyos, fatornácos tornyú körösfői templom a falu feletti dombtetőre épült, a korabeli építkezési szokásoknak megfelelően nyugat–keleti tájolású, keleti oldalon elhelyezkedő szentéllyel. A templom jelenlegi festett kazettás mennyezete 225 kazettából áll, mely a régi templom virágdíszes reneszánsz mennyezetét idézi. Érdekességképpen még egy református misén is részt vehettünk, és a kottát olvasó gyermekeink

Este megérkeztünk Mezőmadarasra, elfoglaltuk szálláshelyünket, és megismerkedtünk a helyi református lelkésszel és kedves feleségével, idegenvezetőnkkel, akik bemutatták falujukat, gyülekezetük életét, majd később csodás templomukat, ahol kórusunk több szólamban kánont énekelt.

 

2. nap: Tordai Sóbánya- Tordai- hasadék

Ez a napunk földrajzi- biológiai- irodalmi vonatkozású kirándulással telt. A méltán népszerű tordai hasadék mellett a nagy múltú város, Torda fő látnivalója az évszázadokon át működő sóbánya, mely Erdély egyik legérdekesebb látványossága. Ki gondolná, hogy a közelmúltban a világ 25 leghihetetlenebb látványossága közé választott helyszín a föld alatt nemcsak a természet páratlan só-csodáival, de óriáskerékkel, csónakázótóval is bír? A több mint 13 millió éves erdélyi sókészlet elszigetelt tengerek fenekén rakódott le, mely a későbbi tektonikus mozgások eredményeképpen az Erdélyi-medence részben keleti részén tömbösült. Gyógyhatása is kiváló. A bánya levegőjének magas páratartalma és egyenletes hőfoka asztmások, allergiások gyógyulását segíti elő. Ezt követően a Tordai-hasadékban túráztunk. A csodás látványt nyújtó kettéhasadt hegy a Torockói-hegység északi nyúlványában, Tordától pár kilométerre található. A szurdokban futó, gyönyörű, de félelmetes, függőhidakkal felszerelt túraút bejárása felejthetetlen élmény volt. Irodalmi vonatkozása a Szent László monda, amelyet a gyerekek irodalom órán ismertek meg, és a Szent László mondakör kiemelkedő darabja. Este boldogan és fáradtan tértünk haza.

 

3. nap: Marosvásárhely – Erdőkeresztes: Rhédey kastély – Heliotermikus sós tavak (Medve-tó, Parajd)

A napot Marosvásárhely nevezetességeinek megismerésével kezdtük. Az első állomásunk a Városháza és a szecesszió remeke, a Kultúrpalota volt, melyek a városkép meghatározó, jellegzetes műemlékei. A Kultúrpalota Tükörtermében felfedezhettük a magyar népballadákat (Júlia, szép leány, Kádár Kata, stb.) ábrázoló szecessziós üvegablakokat, a földszinti aulában szintén népballadákat, és ősi múltunkat idéző freskókat, köztük Kőmíves Kelemennéét is. Az irodalmi példák után a zenének is áldoztunk, miután a lépcsőfordulóban megcsodáltuk Liszt Ferenc portréját az üvegablakon. Chopin zongoraversenyének csodálatos előadását hallgattuk meg a zenetermi főpróbán. A gyerekek nagy tapssal díjazták a produkciót. A körutat a Református Kollégium-Bolyai Farkas Elméleti Líceum meglátogatásával folytattuk. A Bolyai Farkas Elméleti Líceum Erdély legnagyobb magyar tannyelvű iskolája, több mint ezer diákja van. A nap zárásaként ellátogattunk a Teleki Tékába. Az olvasóközönség számára 1802-ben nyílt meg a Teleki Téka, amely a magyar nyelvterület egyik legrégebbi nyilvános könyvgyűjteménye. Koradélután a történelmi és hagyományőrző vonatkozások Erdőszentgyörgyre csábítottak bennünket, a Rhédey-kastélyba. A kisrédei gróf Rhédey család az Aba nemzetségből ered. Az erdélyi ág I. Rhédey Jánostól származik, aki 1639-ben cserélte el testvérével, I. Rhédey Istvánnal magyarországi jószágait, és telepedett le Erdélyben. Ő kapta Bethlen Gábortól Erdőszentgyörgyöt birtokul. A Rhédey kastélyban helyet kapott a hagyomány megőrzése is. Egyik szobát régi bútorzattal, falvédőkkel, öltözetekkel rendezték be. Megismerhettük, hogy körülbelül 100 évvel ezelőtt miként nézhetett ki egy paraszt család konyhája, szobája, illetve miként öltözködtek, és éltek déd- vagy nagyszüleink, milyen eszközöket használtak. Székely szóismereti játékkal búcsúztunk a kastélytól. A napot a világ legnagyobb heliotermikus tava, a Medve-tó mellett elhaladva folytattuk, s megismerkedtünk a tó történetével és kialakulásával. A környéki sóstavak láncolatán látható, felgyorsult oldási folyamat: az édesvizű, felszínén heliotermikusan felmelegedő sóstavak megjelenését eredményezte. Hogy a gyakorlatban is kipróbáljuk az így keletkezett sós víz felhajtóerejét, meglátogattuk a parajdi sós-fürdőt.

 

4. nap: Válaszút: Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény, Wass Albert szülőháza (Bánffy kastély) – Kolozsvár

Az utolsó nap, számos néprajzi, irodalmi és történelmi ismeretet tartogatott számunkra. Indításként megcsodálhattuk az erdélyi magyar, román és szász, illetve a csángó népi kultúra tárgyi- és motívumvilágát, megtanultuk megkülönböztetni a moldvai viseletet a gyergyóitól, megnézhettük Kallós Zoltán népzenei kottagyűjteményét. A szépen felújított Kallós-kúria ad otthont a Kallós Zoltán Néprajzi Múzeumnak és Népművészeti Központnak, amely gazdag tisztaszobáival és népviseleteivel bemutatta nekünk Erdély különféle vidékeinek legizgalmasabb néprajzi jellegzetességeit.

Ezt követően az irodalom nyomába eredtünk. Wass Albert válaszúti szülőházát, a kisebbik Bánffy kastélyt néztük meg, mely ugyan felújításra vár, mégis gyönyörű. E Kolozs megyei kastélyban született Wass Albert 1908. január 8-án, s ide vágyott vissza mindig, élete fundamentumához. Itt hallgattuk meg Tóthné Telkes Csilla, magyartanár előadásában Wass Albert: Üzenet haza című versét, melyet e gyerekekkel közösen értelmeztünk: mit is jelent a hazaszeretet, a szülőföldhöz való hűség.

Ezt követően Bonchidára látogattunk, a Bánffy kastélyba. Megismertettük a gyerekeket a mondással: „Hencidától Bonchidáig folyt a sárga lé.” Egyes vélemények szerint a bor, mások szerint viszont a nagy lakodalmak sáfránnyal sárgává varázsolt húslevese lehetett az a „sárga lé”. A család birtokközpontjának eredeti építkezései a XVII. végéig húzódtak. Az eredetileg reneszánsz vonásokat tükröző épületegyüttesben helyre kellett hozni a kuruc–labanc csatározások miatt megsérült részeket. Ma Csipkerózsa álmát alussza az épület, mégis egyik tanítványunk szerint varázslatosan szép ez az erdélyi Versailles-ként is emlegetett Bánffy-rezidencia.

Következő állomásunk a történelmi Kolozsvár volt, ahol helyi idegenvezető segítségével felkerestük a Mátyás király emlékéhez fűződő épületeket. A látogatás során megnéztük Mátyás király szobrát a főtéren, majd a Mátyás templomot, a Bánffy kastélyt és Mátyás szülőházát. Híres magyar meseírónk, Heltai Gáspár ezt írja krónikájában Mátyás születéséről: Szilágyi Erzsébet „szűlé pedig Mátyást Kolozsvárott, Erdélyben, mikor írának Christus urunknak születése után 1443 böjt második havának 27. napján, reggel három órakor. Mert az Erzsébet asszony akkor Kolozsvárott szállott vala, jövén Szilágyból, egy szőlőműves gazdag embernél, ki lakik vala az ó-várban… És az ember szász vala. És ott vitték a fiát, Mátyást legelőször az oskolába. Hogy annak utána magyar királlyá lőn Mátyás, nagyon megajándékozá a gazdát és jeles szabadsággal meglátogatá. és örök emléközetre megajándékozá az várost is nagy és jeles privilegiommal és szabadsággal”. Másik irodalmi példaként pedig felidézhettük a Mátyás király és a kolozsvári bíró című híres magyar népmesét. Búcsúzóul a főtér legrégibb cukrászdájában megkóstolhattuk a „híres” kolozsvári marcipán békát.

Hazafelé utazva a gyerekek a szerzett ismeretek segítségével egy 13+1-es totót töltöttek ki Erdélyről és egy keresztrejtvényt Szent László tatárokhoz intézett szavaival. A vetélkedőt azonnal ellenőriztük és értékeltük, s az első három csoport alig vesztett 1-2 pontot a megoldáskor. Későn, váltott sofőrökkel, biztonságban, tele élményekkel érkeztünk haza a budapesti Harmat Általános Iskola elé.

 

Lezáró szakasz:

1. része: 2019.06.07-én hazafelé a buszon: Erdély – Totó 13+1 és Szent László keresztrejtvényt oldottuk meg értékeléssel
2. része: 2019. 06.11-én osztályfőnöki óra keretében:Videókat és képeket tekintettük át, benyomásokat és tapasztalatokat osztottunk meg egymással, élménybeszámolóhoz ötleteket gyűjtöttünk, jegyzeteket készítettünk